ਕ Gurmukhi Letter Ka Gurmukhi Symbol Smiley Face U+0A15

Symbols » Cool Letters » Gurmukhi
Html Hex
Html Decimal
Windows Code
C, C++, Java

Download Image

Gurmukhi Letter Ka u0A15 Icon 256 x 256
256 x 256
Gurmukhi Letter Ka u0A15 Icon 128 x 128
128 x 128
Gurmukhi Letter Ka u0A15 Icon 64 x 64
64 x 64
Gurmukhi Letter Ka u0A15 Icon 48 x 48
48 x 48
Gurmukhi Letter Ka u0A15 Icon 24 x 24
24 x 24