ਾ Gurmukhi Vowel Sign Aa Gurmukhi Symbol Smiley Face U+0A3E

Symbols » Cool Letters » Gurmukhi
Html Hex
Html Decimal
Windows Code
C, C++, Java

Download Image

Gurmukhi Vowel Sign Aa u0A3E Icon 256 x 256
256 x 256
Gurmukhi Vowel Sign Aa u0A3E Icon 128 x 128
128 x 128
Gurmukhi Vowel Sign Aa u0A3E Icon 64 x 64
64 x 64
Gurmukhi Vowel Sign Aa u0A3E Icon 48 x 48
48 x 48
Gurmukhi Vowel Sign Aa u0A3E Icon 24 x 24
24 x 24