ત Gujarati Letter Ta Symbol Gujarati Symbol Smiley Face U+0AA4

Symbols » Cool Letters » Gujarati
Html Hex
Html Decimal
Windows Code
C, C++, Java

تنزيل الصورة