تطبيق آي تو سيمبول

ョ Katakana Letter Small Yo Katakana Symbol Smiley Face U+30E7

Symbols » Cool Letters » Katakana
Html Hex
Html Decimal
Windows Code
C, C++, Java

تنزيل الصورة

Katakana Letter Small Yo u30E7 Icon 256 x 256
256 x 256
Katakana Letter Small Yo u30E7 Icon 128 x 128
128 x 128
Katakana Letter Small Yo u30E7 Icon 64 x 64
64 x 64
Katakana Letter Small Yo u30E7 Icon 48 x 48
48 x 48
Katakana Letter Small Yo u30E7 Icon 24 x 24
24 x 24